GIRAPH-1217
authorDionysios Logothetis <dlogothetis@gmail.com>
Tue, 15 Jan 2019 20:59:24 +0000 (12:59 -0800)
committerDionysios Logothetis <dionysios@fb.com>
Tue, 15 Jan 2019 20:59:24 +0000 (12:59 -0800)
commit6d861f542d0cb5b55f214819787c9ac855dd7066
tree4b5ad4cd999df9b16957c1ab047ae3024e4a5eca
parentaa740b54bd914a0246e2a9280459e33c233de9b3
GIRAPH-1217

closes #98
pom.xml
src/site/resources/doap_Giraph.rdf
src/site/xdoc/build.xml
src/site/xdoc/generating_patches.xml
src/site/xdoc/releasing_giraph.xml