closes #148
authorDionysios Logothetis <dlogothetis@gmail.com>
Fri, 8 Jan 2021 02:00:22 +0000 (18:00 -0800)
committerDionysios Logothetis <dionysios@fb.com>
Fri, 8 Jan 2021 02:00:22 +0000 (18:00 -0800)
commit8ba2fea912ead1b8e3a81629250bdd684d36d23c
tree3f45df689bf29ceeec8f340c2b8e63dc3521c7bd
parent58871e6e253bf852b5b96c3c1a2578db37b397a4
closes #148
giraph-core/src/main/java/org/apache/giraph/edge/BigDataByteArrayEdges.java
giraph-core/src/test/java/org/apache/giraph/edge/BigDataByteArrayEdgesTest.java