Update version for 0.11.0 release
[samza.git] / doap_Samza.rdf
2015-01-24  Navina RameshSAMZA-521; updating doap for TLP
2014-06-16  Jakob HomanSAMZA-243: Create Samza doap entry